​קורס מפעילי מוקד

מטרת הקורס:

הצורך בהכשרת מפעילי מוקד, ברמה גבוהה ובתכנית אחידה, הביאה את משטרת ישראל לבנות תכנית הדרכה ולימוד, שבסופה, יוסמכו מסיימי התכנית: כמפעילי מוקד.

מתוך פקודת חטיבת האבטחה:

  1. כל בעל תפקיד חדש כראש משמרת/מפעיל מוקד מחויב בקורס כחלק מקליטתו לתפקיד. 
    בעלי תפקיד מכהנים נדרשים לגמר הכשרה עד סוף מחצית שנת 2014.
  2. החל מהמועד הנ”ל, הכשרות אלה יהוו הכשרות חובה עם אחריות אישית של המנבטי”ם ופיקוח ובקרה של המדורים המקצועיים וקציני האבטחה של משטרת ישראל.
  3. תחולה הפקודה החל מינואר 2014.

החניך ירכוש את הכלים והידע לביצוע משימותיו כמפעיל מוקד, יסביר את תפקידי מפעיל המוקד במתקן, בגוף ואחוד בטריטוריה ביטחונית (ייעוד, משימות, תפקידים, סביבת עבודה).החניך יכיר את הנהלים, הכלים ושיטות העבודה בתחומי הפעלת המוקד , יכיר ויתרגל מצבים שונים בתרחישי אירועי אבטחה ואחרים וייתI פתרונות לאור החומר הנלמד, החניך יסביר את עקרונות הדיווח ויצירת תמ”צ, יצירת שפה משותפת ומושגים מקצועיים אחידים ומשותפים לכל מערך האבטחה, יצירת “יישור קו” מקצועי בתחומי האבטחה.

נושאי לימוד עיקריים:

תפקידי המוקדן עקרונות דיווח  אמצעים טכנולוגים, פקודות ונהלים , בניית תמונות מצב ביטחון שדה וביטחון מידע , שימוש במצלמות , עבודה תחת לחץ.

קהל יעד:

עובדי מוקד במוקדים הפועלים באתרים מונחי משטרת ישראל .

תנאי קבלה:

אזרח או תושב קבע בישראל, שירת בצה”ל שירות צבאי מלא ע”פ ההגדרות בחוק שירותי ביטחון (נוסח משולב) התשמ”ו- 1986 , רובאי 02 ומעלה, לחלופין, ביצע שירות לאומי במוקד ביטחוני(משטרה, מד”א, כב”א, מועצות ביו”ש וכדומה). בוגר לפחות 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש”ט 1949, או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך, שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור בשפה העברית. נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני לרבות אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי, עבר בהצלחה ועדת קבלה ואושר בכתב ע”י מנב”ט או סגנו בגוף המונחה.

משך הלימודים:

תכנית הלימודים כוללת: כ- 36 שעות אקדמאיות, כ- 4 ימים (פעמיים בשבוע במשך שבועיים), בין השעות 08:00 – 17:00.

תעודת גמר:

למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם משטרת ישראל- אגף מבצעים, חטיבת אבטחה, בשיתוף היחידה לביטחון לאומי.

פניה מהירה

תרגישו חופשי לשאול שאלות