​קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל

מטרת הקורס:

הקניית ידע מקצועי להפעלה של מערכת ביטחונית מורכבת, תוך קיום “שפה משותפת” בלימוד תורות הלחימה השונות. הנחלת המודעות והיכולות בניהול מערכת ביטחון, שיפור ושדרוג הרמה המקצועית והמוכנות המבצעית לעומדים בראש מערך הביטחון ומתן כלים יעילים לקבלת החלטות נכונות ומהירות במצבי חירום ובזמן אמת.

נושאי לימוד עיקריים:

תפיסת האבטחה והמענה המבצעי.אבטחה עצמית.התכנון המבצעי.פק”מ אבטחה.התמודדות מול איסוף מל”מ.הדיווח במערך האבטחה.מצבי חירום ואסון רב נפגעים.חברת האבטחה בשירות ממונה הביטחון.מיגון וטכנולוגיה בתחום האבטחה. איום הטרור העולמי.הכרת סוגי מתקנים מאובטחים שונים.גופי בטחון, חירום והצלה: היכרות ושת”פ. סיכול דפ”א מתאבד.סיכול פיגוע ירי בריכוז קהל מאובטח.סיכול דפ”א רכב מתפרץ.סיכול דפ”א החדרת אמל”ח בכבודה על גוף מבקר.מניעת כניסה והחניית רכב תופת בשטח מאובטח.סקירת חבלה ואמל”ח בשירות הטרור. סיכול דפ”א החדרת אמל”ח בכבודה/על גוף מבקר.מניעת כניסה והחניית רכב תופת בשטח מאובטח.סקירת חבלה ואמל”ח בשירות הטרור. המודיעין בראיית האבטחה.הערכת מצב.תחקור אירועים והפקת לקחים.בקרה וביקורת.מושגים ועקרונות במנהיגות.התכנון בשגרה. יחסי גומלין פנים ארגוניים.יחסי גומלין בין גוף מנחה לגוף מונחה.מהימנות עובדים. תרגול מערך האבטחה. הכרת סוגי מתקנים מאובטחים שונים.מוקד הביטחון ושילובו במערך האבטחה.סיורים להעשרה כללית.

קהל יעד:

מנהלי ביטחון מקומיים המכהנים בגופים הציבוריים  המנויים  “בחוק הסדרת הביטחון”.קב”טים מכהנים ברשויות מקומיות, קב”טים מכהנים במוסדות וארגונים פרטיים, קב”טים בארגונים טעוני רישוי עסקים , מנהלי אבטחה בחברות שמירה, מפקחים בחברות שמירה, פורשי שב”ס, משטרת ישראל, צבא, שירותי הביטחון וכל העומדים בתבחיני משטרת ישראל.

תנאי קבלה:

עומד/ת בתבחיני משטרת ישראל  “קביעת אוכלוסייה ותבחינים לקורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל”.  פרטים מפורטים על תבחיני משטרת ישראל, ניתן לקבל במשרדי המכללה.

משך הלימודים:

תכנית הלימודים כוללת כ- 190  שעות אקדמיות, כולל תרגילים וסיורי שטח לימודיים ומבחן הסמכה.
הלימודים יתקיימו פעם בשבוע משעה 08:00 ועד 17:20.

תעודת גמר:

לעומדים במטלות ובדרישות הקורס, תוענק תעודת גמר מטעם משטרת ישראל- אגף מבצעים, חטיבת אבטחה בשיתוף היחידה לביטחון לאומי.

פניה מהירה

תרגישו חופשי לשאול שאלות