קורס ראשי משמרות (רמש"ים, אחמש"ים)

מטרת הקורס:

על פי החלטת חטיבת האבטחה במשטרת ישראל, מחויבים כל ראשי המשמרות החדשים והמכהנים,  בגופים המונחים ע”י משטרת ישראל, לעבור קורס בן 6 ימים:  ארבעה ימים במכללה ויומיים בגוף השולח. את יומיים החניכה יערכו החניכים בגוף השולח באחריות ופיקוח המנב”ט המקומי. לחילופין, קיימת אפשרות לביצוע החניכה בהדרכה ופיקוח של המכללה בגוף השולח.

החניך ירכוש את הכלים והידע לביצוע משימותיו כרמ”ש, יכיר ויתרגל מצבים שונים בתרחישי אירועי אבטחה ואחרים וייתן פתרונות תוך הפעלת מערך האבטחה לאור החומר הנלמד.

יצירת שפה משותפת ומושגים מקצועיים אחידים ומשותפים לכל מערך האבטחה, יצירת “יישור קו” מקצועי בתחומי האבטחה, יישום מסקנות עבודת מדור ההכשרות בחטיבת האבטחה לאור בחינה מחודשת של מבנה ותכני הקורסים הקיימים והשלמת הפערים, הכנסת חומר לימוד עדכני ורלוונטי לעיסוק הרמ”ש.

הכשרות אלה מטרתן למקצע את מערך האבטחה תוך אחריות אישית של המנב”טים ופיקוח ובקרה של המדורים המקצועיים וקציני האבטחה של מ”י.

נושאי לימוד עיקריים:

תפקידי הרמ”ש בשגרה ובחירום, פיקוח ובקרה, ניהול פקודים, דילמות פיקודיות, סוגיות משפטיות, בניית תמ”צ, הדרכה טובה, תכנית אבטחה (פק”מ), אבטחת מידע, ניתוח אירועים.

קהל יעד:

ראשי המשמרות החדשים והמכהנים,  בגופים המונחים ע”י משטרת ישראל.

תנאי קבלה:

בוגר לפחות 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש”ט 1949, או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך, בוגר קורס פיקודי בצה”ל או מגב(*), משטרה, שב”כ, שב”ס, יחידת בממונה על הביטחון במערכת הביטחון, ותק של חצי שנה לפחות ברצף כמאבטח או מפקח בחברת אבטחה,, עבר הכשרת מאבטח לרמת ההכשרה הגבוהה ביותר הנדרשת בגוף בו הוא פועל, ללא עבירות משמעת/ ו/או בטיחות בהתנהלותו כאיש אבטחה(במקרים חריגים הנושא יועבר לבחינת ועדה המורכבת מהמנב”ט והמדור הרלוונטי), עבר בהצלחה סיווג ביטחוני בהתאם לסוג הנדרש בגוף בו יעבוד המועמד, עבר ראיון עם מנב”ט הגוף ונמצא מתאים.

(*)  מי שאינו בוגר קורס פיקודי: בוגר צבא (רובאי 03 לפחות), ותק של שנתיים לפחות במערך האבטחה, המלצת מנב”ט ואישור ראש המדור הנוגע בחטיבת האבטחה והרישוי.

משך הלימודים:

תכנית הלימודים כוללת: כ- 36 שעות אקדמאיות, 4 ימים במוסד ההכשרה (פעמיים בשבוע במשך שבועיים).

חניכה של יומיים בגוף המזמין:

קיימת אפשרות לביצוע חניכה בגוף שבו פועל החניך (עפ”י דרישות המשטרה) ע”י מדריכי המכללה.

תעודת גמר:

למסיימי הקורס וההשלמה תוענק תעודה מטעם משטרת ישראל-, חטיבת אבטחה, בשיתוף היחידה לביטחון לאומי.

פניה מהירה

תרגישו חופשי לשאול שאלות