קורס מנהלי ביטחון בכירים

רקע:

איומי הטרור ההולכים ומתגברים הן במישור הלאומי והן במישור העולמי, התמקצעות וההתחזקות של ארגוני הטרור העולמיים, הפחד מאסון לאומי רב נפגעים ופגיעה ב”חוסן הלאומי”, שינויים קיצוניים והתמוטטות הכלכלה העולמית שבעקבותיהם התגברו עבירות “הצווארון הלבן”,  הדגישו את הצורך בשדרוג והתמקצעות מערך הביטחון והאבטחה בארגון. 

 היחידה לביטחון לאומי הינו החלוץ בהתאמת מסגרת מקצועית למנהל הביטחון, ומתן כלים אפקטיביים לקבלת החלטות מקצועיות לאור איום הייחוס ותרחישי החירום השונים תוך התאמת הצרכים הנדרשים לתקן משטרת ישראל.

מטרת הקורס:

הקניית ידע מקצועי להפעלה של מערכת ביטחונית מורכבת, תוך קיום “שפה משותפת” בלימוד תורות הלחימה השונות. שיפור היכולות בניהול מערכות ביטחון, שדרוג הרמה המקצועית והמוכנות המבצעית לעומדים בראש מערך הביטחון ומתן כלים יעילים לקבלת החלטות נכונות ומהירות במצבי חירום ובזמן אמת.

נושאי לימוד עיקריים:

תפיסת האבטחה והמענה המבצעי. אבטחה עצמית. התכנון המבצעי. פק”מ אבטחה. התמודדות מול איסוף מל”מ. הדיווח במערך האבטחה. מצבי חירום ואסון רב נפגעים. חברת האבטחה בשירות ממונה הביטחון. מיגון וטכנולוגיה בתחום האבטחה. איום הטרור העולמי. הכרת סוגי מתקנים מאובטחים שונים. גופי בטחון, חירום והצלה: היכרות ושת”פ. סקירת חבלה ואמל”ח בשירות הטרור. הערכת מצב. תחקור אירועים והפקת לקחים. בקרה וביקורת. מושגים ועקרונות במנהיגות. התכנון בשגרה. מהימנות עובדים. תרגול מערך האבטחה. הכרת סוגי מתקנים מאובטחים שונים. מוקד הביטחון ושילובו במערך האבטחה. ניהול משרד המנב”ט. ניהול המשאב האנושי. ניהול זמן. סיורים להעשרה כללית.

קהל יעד:

מנהלי ביטחון מכהנים בגופים הציבוריים  המנויים “בחוק הסדרת הביטחון” ו”חוק רישוי עסקים”.מנהלי ביטחון מכהנים ברשויות מקומיות, מוסדות וארגונים פרטיים מנהלי אבטחה בחברות שמירה. מנהל מערכות ביטחון ואבטחה וקציני ביטחון בגופים ציבוריים ופרטיים.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד, ללא עבר פלילי, ראיון אישי. בוגר קורס מנהלי ביטחון.

משך הלימודים:

תכנית הלימודים כוללת כ- 190  שעות לימוד כולל  פרויקט גמר וסיורי שטח לימודיים.
הלימודים יתקיימו פעם בשבוע משעה 08:30 ועד 17:30.

תעודת גמר:

לעומדים במטלות ודרישות הקורס, תוענק תעודה מטעם היחידה לביטחון לאומי.

“היחידה לביטחון לאומי” הינה מכללה בעלת “תו תקן” של משטרת ישראל להכשרת מנהלי ביטחון מונחי משטרת ישראל

פניה מהירה

תרגישו חופשי לשאול שאלות