הקורסים שלנו

מנהלי-אבטחה

​קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל

מטרת הקורס: הקניית ידע מקצועי להפעלה של מערכת ביטחונית מורכבת, תוך קיום “שפה משותפת” בלימוד תורות הלחימה השונות. הנחלת המודעות והיכולות בניהול מערכת ביטחון, שיפור ושדרוג הרמה המקצועית והמוכנות המבצעית לעומדים בראש מערך הביטחון ומתן כלים יעילים לקבלת החלטות נכונות ומהירות במצבי חירום ובזמן אמת.

מפעילי מוקד

​קורס מפעילי מוקד

מטרת הקורס: החניך ירכוש את הכלים והידע לביצוע משימותיו כמפעיל מוקד. החניך יסביר את תפקידי מפעיל המוקד במתקן, בגוף ואחוד בטריטוריה ביטחונית (ייעוד, משימות, תפקידים, סביבת עבודה). החניכים יכירו את הנהלים, הכלים ושיטות העבודה בתחומי הפעלת המוקד. החניכים יכירו ויתרגלו מצבים שונים בתרחישי אירועי אבטחה ואחרים וייתנו פתרונות לאור החומר הנלמד. החניך יסביר את קרונות הדיווח ויצירת תמ”צ. יצירת שפה משותפת ומושגים מקצועיים אחידים ומשותפים לכל מערך האבטחה. יצירת “יישור קו” מקצועי בתחומי האבטחה.

​קורס ראשי משמרות

מטרת הקורס: החניך ירכוש את הכלים והידע לביצוע משימותיו כרמ”ש. החניך יכיר ויתרגל מצבים שונים בתרחישי אירועי אבטחה ואחרים וייתנו פתרונות תוך הפעלת מערך האבטחה לאור החומר הנלמד. יצירת שפה משותפת ומושגים מקצועיים אחידים ומשותפים לכל מערך האבטחה. יצירת “יישור קו” מקצועי בתחומי האבטחה. יישום מסקנות עבודת מדור ההכשרות בחטיבת האבטחה לאור בחינה מחודשת של מבנה ותכני הקורסים הקיימים והשלמת הפערים. הכנסת חומר לימוד עדכני ורלוונטי לעיסוק הרמ”ש.

חוקרים פרטיים

קורס חוקרים פרטיים

מטרת הקורס: להכשיר את הסטודנט להיות חוקר הפרטי ולתת לו את הכלים המקצועיים לביצוע חקירות מכל הסוגים ברמה הגבוהה ביותר. ביצוע מעקבים ותצפיות בשטח תוך שימוש באמצעים מתוחכמים ומשוכללים, תשאול ואיסוף מודיעין. להכין את הלומדים בקורס לבחינות הסמכה של משרד המשפטים.

קורס מהימנות עובדים והתמחות בסינון ביטחוני ותשאול ייעודי

מטרת הקורס: להקנות למנהל כלים לניהול מהימנות עובדים בארגון. הכרת כללי התשאול והחקירה בתחקור עובדים והכרת תחום היושרה העסקית

​ריענונים

עפ”י הנחיית משטרת ישראל  חטיבת האבטחה , כל חניך שסיים קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל, מחויב לשמור על כשירות ולערוך ריענון דו יומי אחת לשנה.
המשך הסמכת מנהלי האבטחה (בגופים המונחים) יחודש אך ורק למי שעבר ריענון. מנהלי אבטחה בוגרי הכשרה שאינם מונחים, שקיבלו תעודת סיום קורס מונחה מ”י, מחויבים גם הם בשמירה על ריענון לצורך המשך הכרה בהם בעת הצורך.

קורס מתקיני מערכות אזעקה ובקרה

מטרת הקורס: הקניית ידע מקצועי להפעלה של מערכות הגנה אלקטרוניות, תוך לימוד תורות המיגון והבקרה האלקטרונית. הכשרת טכנאים להתקנה ומתן שירות למערכות מיגון ובקרה מתקדמות.

קורס קב”טי מניעה ברשתות שיווק וארגונים

מטרת הקורס: להציג ולבודד את הגורמים לאובדן ולפחת בארגון. להקנות ללומד את השיטות למניעת אובדן וצמצום פחת בארגון, לתת למנהל כלים לבניית מערך מניעה וצמצום אובדן ובניית מערכת יעילה למלחמה בשיטה.

תמונה-בכירים330

קורס מנהלי ביטחון בכירים

מטרת הקורס: הקניית ידע מקצועי להפעלה של מערכת ביטחונית מורכבת, תוך קיום “שפה משותפת” בלימוד תורות הלחימה השונות. שיפור היכולות בניהול מערכות ביטחון, שדרוג הרמה המקצועית והמוכנות המבצעית לעומדים בראש מערך הביטחון ומתן כלים יעילים לקבלת החלטות נכונות ומהירות במצבי חירום ובזמן אמת.